BẢNG GIÁ LPG 2020 MỚI NHẤT

BẢNG GIÁ LPG 2020 MỚI NHẤT

*Lưu ý: Giá trong bảng được cập nhật bởi Saudi Aramco2020 Propane Butane Giá Trung Bình (US$/tấn) Tháng 12 450 460 455Tháng 11 430 440 435Tháng 10 375 380 377.5Tháng 09 365 355 360Tháng 08 365 345 355Tháng 07 360 340 350Tháng 06 350 330 340Tháng 05 340 340 340Tháng 04 230 240 235Tháng 03 430 480 455Tháng 02 505 545 525Tháng 01 565 590 577.5  

Xem Thêm...