Bảo Trì, Sửa Chữa Hệ Thống LPG Công Nghiệp

Mô tả dự án

QUY TRÌNH BẢO TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG LPG CÔNG NGHIỆP

  1. Kiểm tra các điều kiện an toàn
  2. Xả hết lượng khí còn lại
  3. Kiểm tra toàn bộ hệ thống thiết bị và đường ống
  4. Tư vấn và lắp đặt thiết bị chất lượng, phù hợp với hệ thống
  5. Kiểm tra định kỳ