LẮP ĐẶT CỤM GIẢM ÁP CNG

Mô tả dự án

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT TRẠM GIẢM ÁP CNG

  1. Khảo sát địa hình
  2. Thiết kế sơ đồ hệ thống
  3. Thi công, lắp đặt hệ thống giảm áp
  4. Lắp đặt hệ thống đường ống hoàn thiện
  5. Bơm khí CNG và thử nghiệm
  6. Kiểm tra
  7. Nghiệm thu và bàn giao