Tag - đường ống dấn khí gas

CÔNG TY TNHH WAGON

DATA Energy Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị Bồn LPG 5 Tấn và cung cấp gas cho công ty TNHH WAGON. Hệ thống bao gồm: Bồn LPG 5 tấn, hệ thiết bị van, máy hóa hơi, bộ thiết bị đo đếm, thiết bị an toàn và toàn bộ đường ống vào nhà máy. DATA thi công từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công, kiểm tra và nghiệm thu toàn bộ hệ thống cho đến khi vận hành sản [...]

Xem Thêm...