Tag - giá gas 2019

BẢNG GIÁ LPG 2018 MỚI NHẤT

*Lưu ý: Giá trong bảng được cập nhật bởi Saudi Aramco2018 Propane Butane Average Price (US$/ton) December 445 415 430November 540 525 532.5October 655 655 655September 600 635 617.5August 580 595 587.5July 555 570 562.5June 560 560 560May 500 505 502.5April 475 470 472.5March 480 465 472.5February 525 505 515January 580 570 575 

Xem Thêm...

BẢNG GIÁ LPG 2019 MỚI NHẤT

*Lưu ý: Giá trong bảng được cập nhật bởi Saudi Aramco2019 Propane Butane Average Price (US$/ton) December 440 455 447.5November 430 445 437.5October 420 435 427.5September 350 360 355August 370 360 365July 375 355 365June 430 415 422.5May 525 530 527.5April 515 535 525March 490 520 505February 440 470 455January 430 420 425 

Xem Thêm...